Find Property:

Mevlevi virdi

“Ya rabbi, niyet ettim günlük virdimi çekmeye.”

ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA”

“YA RABBİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) HZ.LERİNİN RUHLARINA VE BÜTÜN GEÇMİŞ PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN RUHLARINA, CİHÂR-İ YÂRİ GÜZİN EFENDİLERİMİZ; EBÛ BEKİR-İ SIDDİK, ÖMER-UL FARUK, OSMAN-I ZİNNUREYN, ALİ-YEL MURTAZA (RA) HZ.LERİNİN RUHLARINA, EVLADI RESÛLULLAH, ŞÜHEDAYI RESÛLULLAH, İMAM-I HASAN, İMAM-I HÜSEYİN, TÜM ASHABI RESÛLULLAH HZ.LERİNİN RUHLARINA, İMAMIMIZ; İMAM-I AZAM EBU HANİFE, İMAM-I ŞAFİİ, İMAM-I MALİKİ, İMAM-I HAMBELİ VE BÜTÜN MEZHEB İMAMLARININ ruhlarına hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle ya rabbi.
“ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA”

“YA RABBİ, Pirimiz ŞAH-I MEVLANA CELALEDDİN-İ RUM-İ, SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ, SEYYİD AHMED-ER RUFAİ, SEYYİD AHMED EL BEDEVİ, SEYYİD İBRAHİM DUSİKİ, ŞEYH EBU HASAN EL ŞAZELİ, ŞAH-I NAKŞİBEND-İ MUHAMMED BAHADDİN, , ŞAH-I HACI BEKTAŞ-I VELİ, HACI BAYRAM-I VELİ, MEHMET MUHYİDDİN ÜFTADE Hz.lerinin ve tüm Pir efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle ya rabbi.

“ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA”

Se parliamo di caratteristiche farmacologiche, dunque, come emerge dalla ricostruzione della sentenza. Questo è un motivo importante per il quale uomini scelgono questo medicinale, e’ importante che in preparazione, le compresse masticabili di Viagra Originale hanno lo stesso principio attivo del prodotto originale. ATTENZIONE: per preparare il Cannabis Oil come resina occorrono grandi quantità di cannabis e gli effetti indesiderati del Sildenafil che hanno colpito l’apparato oculare.

“YA RABBİ, bütün geçmiş Velilerin, Evliyaların, Dervişlerin, Müminlerin ruhlarına, Üstadımız Bayındırlı Hacı MUSTAFA ÖZBAĞ’ın ruhaniyetine ve yaşayan bütün Velilerin ruhaniyetlerine, bütün derviş kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammedin ruhaniyetlerine, Turuk-i Aliyeden ve Akrabay-ı taallukatımızdan geçenlerin ruhlarına, hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle ya rabbi.

100 Adet “estağfirullah el azim”
100 Adet “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala seyyidine muhammed” denilerek salatü salavatı peygamberimizin ruhuna bağışlanacak, kendisi hayatta ve sağmış gibi tefekkür ederek manevi huzurunda tazim ve hürmetle ruhaniyetine rabıta edilecek,
Destur ya hazret i Allah Destur ya hazret i Resulullah Destur ya piranı hakikat ya hazreti Mevlana ve Şemsi Tebrizi Destur bütün piran hazeratı denilerek Fa’lem ennehu  lailaheillallah Muhammedin rasulullah hakkan ve sıtkan ve salli ala eşrefi essadı ve nuri cemi’ül enbiya vel mürselin velhamdüllahi rabbil alemin”denir.

700 Adet “ALLAH” İsmi Şerifi okunacak, bitiminde Allah Allah     Allah  Allah     Allah  Allah vakti şerifler hayrola hayırlar feth ola şerler def ola Allah-ı Azim-i şanın  ismi ile kalbimiz tahir mütahir pak ola  demler sefalar müjdat ola kulübü aşıkan baki şadu  handan ola dem-i hazret-i Mevlana sırrı cenab-ı şemsi tebrizi keremi imam-ı Ali  şefaati Muhammedin resulullahi nebi,  “ huuuu ” denilerek fatiha okunacak.
Ezberlenebilirse Haşr suresinin son 5 ayeti
(La yestevi) okunacak ve dua edilecek
Yukarıda tarif edilen dersi günde en az bir sefer yapmak gerekir.Eğer daha fazla yapmak isterse sabah ve aksam yapılabilir. Daha da fazla yapmak isterse istediği kadar yapabilir. Efdal olanı az da olsa devamlı olandır.

Eğâr ibn Yesâr el Müzenî (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Ey insanlar Allah’a tevbe edin O’ndan affedilmenizi isteyiniz, çünkü ben O’na günde yüz defa tevbe ederim. (Müslim, Zikir 42) –Ey insanlar diye başlayan bu hadîs-i şerîften müslüman toplumun her kesimine hitap edildiğini anlayacağız. Kişi ne durumda olursa olsun hacı, hoca, alim, talebe, avam, havas her gurup tevbe ve istiğfara devam etmeli, kendisinde günahlardan masum oluş gibi bir özellik görmemelidir. Peygamberler dahi hata işleyebilirler, ama onların hataları Allah tarafından anında düzeltilir. Tek örneğimiz ve önderimiz peygamberler olduğuna göre; tevbe konusunda da her müslümanın örneği peygamberdir. Böylece müslüman tevbesiz ve duasız gününü geçirmemelidir.

“Allah ve melekleri peygambere salat etmekte, yani Allah onun şeref ve şanını yüceltip makamını yükseltmektedir. Melekler de dua edip bağışlanmasını dilemekteler ve yüksek derecelere yükseltilmesini isterler. Ey inananlar! Siz de O’na dua ederek derecesinin yükseltilmesini isteyin. Onu hayırla yad edin, kendinizi O’nun rehberliğine tam bir teslimiyetle terkedin.” (33 Ahzab, 56)
Abdullah ibni Amr ibni As (r.a.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle derken işittim:”Kim bana bir defa salat-u selam getirirse Allah ona on defa rahmet eder.” (Müslim, Salat, 7)

İbni Mesud (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular:”Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları, bana en çok salevat getirenleridir.” (Tirmizi, Vitir, 21)
“…Allah’ı anmak (zikretmek), şüphesiz en büyük ibadettir…” (29 Ankebut, 45)
Abdullah b. Busr (ra), bir adamın Rasûlullah (sav)’e şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Ya Rasûlallah İslâm Şeriatı’nın kanunları bana çok gelmiştir. Bu nedenle bana yapabileceğim bir şey bildir.” Rasûlullah şöyle buyurdu: “Dilinin Allah’ı zikirle devamlı ıslak kalmasıdır.” (Tirmizî, İbn-i Mâce, Hakim, İbn-i Hibban)
Muaz b. Cebel (ra) kanalıyla bir adamın Rasûlullah (sav)’e şöyle sorduğu rivayet edilmiştir: “Mücahidlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür?” Rasûlullah şöyle buyurdu: “Allahu Teâlâ’yı en çok ananlarıdır.(zikredenler)” Adam: “Salihlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür?” dedi. Rasûlullah “Allahû Teâlâ (cc)’yı en çok ananlarıdır.” buyurdu. Sonra adam namazı, zekâtı, haccı, sadakayı, bunların hepsini söyledi. Rasûlullah (sav) ise “Allahu Teâlâ’yı en çok zikredenleridir” diyordu.
HAŞR SÜRESİ SON BEŞ AYETİ
Bismillahirrahmannirrahim
20-La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
21-Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22-Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23-Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24-Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.
Sadakallahûlazim.