Find Property:

Risâle

إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوثİcâbatü'l-Gavs bi-Beyâni Hâli'n-Nükabâ ve'n-Nücebâ ve'l-Ebdâl ve'l-Evtâd ve'l-Gavs(Gavs'ın Esrârı) Birtakım kişilerin sorduğu bazı sorular üzerine bir risâle cemettim. Bu risâlede, her zaman ve mekânda var olan «Kutub»la ilgili, ayrıca «Ebdâl», «Nükebâ» ve «Nücebâ» olarak

الشرف المحتم فيما من الله به علي وليّه السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه من تقبيل يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلمeş-Şerefü'l-Muhattem fîmâ Mennellâhü bihî alâ Veliyyihî es-Seyyîd Ahmed er-Rifâî Radıyallâhü Anhû min Takbîli Yedi'n-Nebiyyi Sallallâhü Aleyhi ve's-Sellem(Seyyîd Ahmed

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمEsirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla. أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يَصِّحُ الِاعْتِقَادُ عَلَيْهِTevhîdin ve sahîh i’tikâdın aslı şudur. يَجِبُ أنْ يَقُولَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، والبَعث بعدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ منَ الله تَعَالَىSahîh i’tikâd etmiş olmak için bir mü’mîn