Find Property:

Kasîde

Müceddîd-i Elf-i Sânî (İkinci bin yılın müceddidi) İmâm-ı Rabbânî (K.s.), Nur Muhammed isimli müridine yazdığı bir mektubunda şu eşsiz açıklamaları beyân etmiştir:"Bu (kurb-u velâyet/velîlik yoluyla Allah'a mânen yakınlık) yolundan vâsıl olanların muktedâsı, reisi, o büyüklerin feyiz kaynağı Hz. Ali (K.v.)'dir.

İmâm-ı Azâm (Rh.a.)'ın Rasûlullah (S.a.v.)'in kabr-i şerifini ziyareti esnâsında birden kendisine gelen ilhâm yolu ile O'na "Ey Efendiler Efendisi" diye hitapta bulunmuş daha sonra O'na yakınlaşmaya vesîle olması ve yanında okuması için bir kasîde yazmıştır. Birgün Efendimiz (S.a.v.)'i ziyaretinde kendisinden