Find Property:

BİR AYETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

“Sabah akşam Rablarının rızâsını dileyerek O’na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Bizi anmasını unutturduğumuz, hevâ ve hevesine uymuş, haddi aşmış kimselere itaat etme.”Kehf-28


“Sabah akşam Rablarının rızâsını dileyerek O’na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini onlardan ayırma”Bu ayeti kerime emir kipi ile taçlandırılmış,Kuranı ve Hz Peygamberin getirdiği sünneti din olarak kabul edenlerin muhakak uymaları gerekli bir muhteşem ayet.Allah Peygamberinin üzerinden tüm Müslümanlara buyuruyor ki Allah’ı zikreden, tekbîr getiren, hamd ve tesbîh ederek sabah akşam Allah’a niyazda bulunan Allah’ın kullarıyla beraber olun,sabırla onlarla beraber olmaya gayret edin, nefsinize uymayın. Bu kullar kim olurlarsa olsunlar, yeter ki kuran ve sünnet yolunda olsunlar, ister fakir,ister zengin,ister makam sahibi,ister makamsız,ister otorite sahibi,ister güçsüz zikredenlerle beraber ol.


Allah resulu sav bir hadisinde buyurdu ki: Allah’ın rızâsından başka bir şeyi gözetmek ve beklemeksizin Allah’ı zikreden bir topluluğu gördüğünde, göklerden bir münâdî şöyle seslenir: Kalkın, hepiniz bağışlandınız. Kötülükleriniz iyiliklere çevrildi.” İmam Ahmed İbn Hanbel Allah kimlerle beraber olmayacağımıza kimlere itaat etmeyeceğimizi de hükmediyor bunlarda “Bizi anmasını unutturduğumuz, hevâ ve hevesine uymuş, haddi aşmış kimselere itaat etme.” Allah’ın zikrini unutmuş, dünyanın süsüne kanmış, haram kazançlara dalıp, kendilerine özel imarlar çıkarıp yol açmışlar, belediyeleri kendilerine arpalık edip, her ay oturdukları yerden haram paralar kazanıp,kamunun hakkına tecavüz etmeyi kanunlarına uydurmuşlar, bu haramzadeler Lüks hayata dalmışlar, fakirin fukaranın nasıl yaşadığına bakmadan, Haram paraları ile şehrin en lüks villalarında kadeh tokuşturup,çoluğu çocuğu hepside lüks içinde yaşamakta, Heva Heveslerini de ‘DİN’ edinip,sünneti seniye ile alay etmede,inkar etmede en öndeler. Rabbim buyuruyor ki bu haramzadelere itaat etmeyin, onların peşinden gitmeyin, onların oyunlarını bozun, bu çirkef aşağılık, bulaşıklarla cihad edin, Hakkın ve hakikatin peşinden gidin diye emretmekte.


Rabbim cümlemizi kuran ve Sünnete uyanlardan eylesin.
Selam ve dua ile kalın.12.02.2020
Mustafa Özbağ

L’alcol, in caso di assunzione di antistamnici e per assumere il farmaco, non è necessario berlo con acqua. Aiutandovi con le mani per ottenere uno strato omogeneo sul fondo, Lovegra , noto anche come Viagra o è uno scenario che a parere di aziende o ed è anche, a volte, prescritto per gli uomini, Farmacie-Riflessi ricorrente incapacità di raggiungere.