Find Property:

Eylül 2023

Bütün hamdler, sarık ve sakalı erkeklere ziynet yapan Allah-ü Teâlâ'ya mahsustur. Salât ve selâm, kendisine indirilen Kur'ân'ı layıkıyla açıklayan ve âlemlere bahşedilen bu ziyneti (Kur'ân'ı), sünneti ile tamamlayan Kâinatın Efendisi'ne, onun şerîatını dünyanın dört bir yanına ulaştırarak küfür ve şirk