Find Property:

Temmuz 2022

Arapça'dan Türkçemiz'e gecen «Biat» kelimesi, satmak, satın almak, el vermek, alış-veriş yapmak, karşılıklı anlaşmaya varmak, itaat etmek anlamlarına gelir. [1]Fıkıh ilminde «Biat», devlet başkanını seçme, belirleme ve İslâm hukuku içerisinde ona bağlılık gösterme, bunu ifade ve temsil etmek için el