Find Property:

Mayıs 2022

Allah neden peygamberleri yarattı? Allah en büyük yardımcıysa neden kendisine yardım için elçi gönderiyor? Bu İslam’la ilgili meselelere bakarken her daim hep yaradılışa gideceğiz, o yaradılış çünkü bizim bu konudaki bütün sorularımıza cevap veren yer. Öyle ya Allah neden yarattı, ihtiyacı

Cemâat Hâlinde Zikretmenin Âdâbı “Yâ Rabbi! Niyet Ettim Cemaatla Birlikte Zikrullâh'a”«ÜÇ İHLÂS BİR FÂTİHA» okuduktan sonra aşağıdaki gibi bağışlama yapılır:“YÂ RABBİ!Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu aleyhi ve sellem) Hazretleri‘nin Ruhlarına ve Bütün Geçmiş Peygamber Efendilerimizin Ruhlarına, Cihâryâr-i Güzin Efendilerimiz; Ebûbekir-i Sıddîk, Ömerü’l-Fâruk, Osmân-ı Zinnûreyn, Aliyyü’l-Mürtezâ (Radıyallâhu Anhum) Hazretleri‘nin

GÜNLÜK VİRD "Yâ Rabbi! Niyet Ettim Günlük Virdimi Çekmeye" Denilerek niyet edilir.«ÜÇ İHLÂS BİR FÂTİHA» okuduktan sonra aşağıdaki gibi bağışlama yapılır:"YÂ RABBİ! Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu aleyhi ve sellem) Hazretleri'nin Ruhlarına ve Bütün Geçmiş Peygamber Efendilerimizin Ruhlarına, Cihâryâr-i Güzin Efendilerimiz; Ebûbekir-i Sıddîk,

Bu konu hakkında “Câizdir” der geçerdik ama kadınlarla tokalaşmak şu an ümmetin içinde tartışılan bir konudur, bir kısmı tokalaşmanın zarûret hâlinde câiz olabileceğine bir kısmı da bunun kesinlikle haram olduğuna dair hükmetmişlerdir.Bu zamanlara mahsus bir problem olan mahrem/yabancı kadınlar ile tokalaşma, toplumumuzda