GÜNLÜK VİRD (Yeni Ders Alanlar İçin)

-Ya Rabbi, niyet ettim günlük virdimi çekmeye.

 "ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA"
YA RABBİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) HZ.LERİNİN RUHLARINA VE BÜTÜN GEÇMİS PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN RUHLARINA, CİHÂR-İ YÂR-İ GÜZİN EFENDİLERİMİZ; EBUBEKİR-İ SIDDIK, ÖMER-UL FARUK, OSMAN-I ZUNNİREYN, ALİ-YEL MURTAZA (R.A) HZ.LERİNİN RUHLARINA, ASERE-İ MÜBESSERENİN, EVLADI RESULULLAH, ZEVCE’İ RESULULLAH, İMAM-I HASAN, İMAM-I HÜSEYİN, YETMİS İKİ SÜHEDANIN VE BÜTÜN SÜHEDANIN, TÜM ASHABI RESULULLAH HZ.LERİNİN RUHLARINA, İMAMIMIZ; İMAM-I AZAM EBU HANİFE, İMAM-I SAFİİ, İMAM-I MALİK, İMAM-I HANBELİ VE BÜTÜN MEZHEB İMAMLARININ ruhlarına hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle Ya Rabbi.

"ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA"
“YA RABBİ, Pirimiz SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ, SEYYİD AHMED-ER RUFAİ, SEYYİD AHMED EL BEDEVİ, SEYYİD İBRAHİM DUSİKİ, SEYH EBU-L HASAN EL SAZELİ, SAH-I NAKSİBEND-İ MUHAMMED BAHADDİN, SAH-I MEVLANA CELALEDDİN-İ RUM-İ,SAH-I HACI BEKTAS-I VELİ, HACI BAYRAM-I VELİ, MEHMET MUHYİDDİN ÜFTADE Hz.lerinin ve tüm Pir efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle Ya Rabbi.

"ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA"
YA RABBİ, bütün geçmiş Mürşid-i Kamillerin, Velilerin, Evliyaların, Dervişlerin , Müminlerin ruhlarına, Üstadımız Bayındırlı Hacı MUSTAFA ÖZBAG Efendinin ruhaniyetine ve yaşayan bütün Mürşid-i Kamillerin, Velilerin, Evliyaların ruhaniyetlerine, bütün derviş kardeşlerimizin ve Ümmeti Muhammed’in ruhaniyetlerine, Turuk-i Aliyeden ve Akrabay-ı taallukatımızdan geçenlerin ruhlarına, hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle Ya Rabbi.

100 defa “ SÜBHÂNALLAHİ VE BİHAMDİHİ, SÜBHÂNALLÂHİ'L-AZİM VE BİHAMDİHİ ESTAGFİRULLAH EL AZİM.”                                                                                             
100 defa “ ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VESAHBİHİ VESELLİM”                                                                             

1001 defa “ LA İLAHE İLLALLAH”

(Tevhid en az 1001 defa, yetmiş bine kadar çoğaltılabilinir.)
Okunabildiği kadar KURAN OKUNUR, DUA EDİLİR.
                                                                                                  
Her sabah ve akşam namazından sonra dünya kelamı konuşmadan yedi kez “ ALLAHÜMME ECİRNİ MİNE'N-NAR ” ve yine yedi defa “Hasbinallahû ve ni’mel vekil”

Her namazdan sonra; normal namaz tesbihatı 33 defa “SÜBHANALLAH” , 33 defa “ ELHAMDÜLİLLAH” , 33 defa “ ALLAH HU EKBER” ve 1 defa “LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHU LA-SERİKE LEH, LEHU'L MÜLKÜ VE LEHU'L-HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ SEY'İN KADİR”                                                                                                                                                                            
300 defa “ LA İLAHE İLLALLAH”

(Tevhid en az üç yüz defa, beş bine kadar çoğaltılabilinir.) Dua Edilir. Yukarıda tarif edilen dersi günde en az bir sefer yapmak gerekir. Eğer daha fazla yapmak isterse sabah ve akşam yapılabilir. Daha da fazla yapmak isterse istediği kadar yapabilir. Efdal olanı az da olsa devamlı olandır.

www.mustafaozbag.com   -   www.mevlana.org.tr - www.tasavvufvakfi.org.tr


İbn Abbas (R.A) Resulullah (aleyhissalatu vesselam)ın şöyle buyurduğunu rivayet etti: Kim “SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ, SÜBHANALLAHI'L-AZİM VE BİHAMDİHİ ESTAGFİRULLAHE VE ETÜBU İLEYH*- Allah’ı Hamd ile tesbih ederim, şanı yüce Allahı tenzih ederim. Allah”tan mağfiret talep eder ve ona dönerim derse amel defterine hemen yazılır. Sonra arşa bağlanır. Okuduğu bu dua kıyamet gününde o, Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar mühürlü olarak kalır. Onun işlemiş olduğu hiçbir günah bu duasının sevabını yok edemez.“

(Bezzar Rivayet etmiştir)

“Ebu Hüreyye (R.A) Resülullah (aleyhissalatu vesselam)’ın; Kim günde yüz defa SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ derse günahları denizin köpüğü kadarda olsa bağışlanır buyurduğunu rivayet etti.“

(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace)


İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor;

“Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “ Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır.”
(Tirmizi)

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor ;

“Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim bana (bir kere) salat okursa Allah’ta ona salat okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir.”
(Nesai)


“Kim sabah yüz kere, akşam da yüz kere Allah'ı tehlil ederse (Lâ ilahe illallah, derse), İsmail (a.s.) soyundan tam yüz köle azat etmişçesi­ne sevap alır.”
(Tirmizi)


Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu):

"Zikrin en faziletlisi: 'Lâ ilahe illal­lah'tır. Duanın en faziletlisi ise 'el-Hamdü lillah'tır."
(Tirmizî)

"Hiçbir amel Lâ ilahe illallah'ı geçemez. O, (silmedik) hiçbir günah bırakmaz."
(İbn Mâce)   

Haris b. Müslim et-Temimi (R.A) Hz. Peygamber (S.A.V)’in kendisine şöyle buyurduğunu söylemiştir. “Sabah namazını kıldığında hiçbir şey konuşmadan önce yedi defa; “ALLAHÜMME ECİRNİ MİNE'N-NAR” Allah’ım beni cehennem ateşinden koru söyle. Sunu bil ki sen bugün ölürsen Allah seni cehennemden korunanlardan kılar. Akşam namazını kıldığında da hiçbir şey konuşmadan önce yedi defa;“ ALLAHÜMME ECİRNİ MİNE'N-NAR “ söyle. Sunu bil ki sen bu gece ölürsen Allah seni cehennemden korunanlardan kılar.”

 

Yazdırılabilir Format PDF için tıklayınız: GÜNLÜK VİRD PDF (Yeni Ders Alanlar İçin)