Sünnet i seniyyede biatlaşma nedir, nasıl yapılır?

BİATLAŞMA
Euzubillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
Niyyet ettim Allah rızası için biat etmeye.
Allah’ı Rab, İslam’ı din, Hz. Muhammed’i (s.a.v) peygamber, Kur’an’ı kitabım, Mustafa Özbağ efendiyi şeyh ve rehber olarak kabul ettim.
Bundan sonra Var gücümle Kuran’a, Sünnet’e, İmamların ictihatına tabi olacağıma, Üstadımı kuran ve sünnet dairesinde dinleyeceğime, Dinimi en güzel şekilde yaşayacağıma, Allaha şirk koşmayacağıma, Hadis inkarcılarına karşı mücadele edeceğime, farz namazlarımı kılacağıma, farz oruçlarımı tutacağıma, zekatımı bi tamam vereceğime, yol bulabilirsem haccımı yapacağıma Tüm farz ibadetlerimi yerine getireceğime söz veririm.
Ayrıca nafilelerle Allaha yaklaşmayı, Allah’ı, Rasülünü (sav) mi, Üstadımı ve müminleri sevmeyi, geçmiş günahlarımdan tevbe etmeyi, Allah ve Rasülünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyi ve uzak durmayı, Bilhassa Hz.Peygamber sav in sünnetlerini terk etmek, haksız yere cana kıymak, sihir yapmak ve yaptırmak, yetim malı yemek, faiz yemek,içki içmek, kumar ve şans oyunları oynamak, Müslüman olan anne ve babaya âsi olmak, zina yapmak, namuslu kadına ve erkeğe iftira etmek, gıybet etmek, dedikodu yapmak, gibi günahlardan uzak duracağıma, mümkün oldukça zikir ve sohbet halakalarına katılacağıma, sohbet ve zikr vazifelelerine tabi olacağıma her gün günde en az bir sefer, verilen bu virdi muhammediyeyi çekeceğime dair söz veriyorum. Ya rabbi bizleri sözlerinde duranlardan eyle amin.

“Ya Rabbi, niyet ettim günlük virdimi çekmeye.
"ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA" “YA RABBİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ(SAV) HZ.LERİNİN RUHLARINA VE BÜTÜN GEÇMİŞ PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN RUHLARINA, CİHÂR-İ YÂR-İ GÜZİN EFENDİLERİMİZ; EBUBEKİR-İ SIDDIK, ÖMER-UL FARUK, OSMAN-I ZUNNİREYN, ALİ-YEL MURTAZA (RA) HZ.LERİNİN RUHLARINA, AŞEREYİ MÜBEŞŞERENİN, EVLADI RESULULLAH, ZEVCE’Yİ RESULULLAH, İMAM-I HASAN, İMAM-I HÜSEYİN, YETMİŞİKİ ŞÜHEDANIN VE BÜTÜN ŞÜHEDANIN, TÜM ASHABI RESULULLAH HZ.LERİNİN RUHLARINA, İMAMIMIZ; İMAM-I AZAM EBU HANİFE, İMAM-I ŞAFİİ, İMAM-I MALİK, İMAM-I HANBELİ VE BÜTÜN MEZHEB İMAMLARININ ruhlarına hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi.
"ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA" “YA RABBİ, Pirimiz SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ, SEYYİD AHMED-ER RUFAİ, SEYYİD AHMED EL BEDEVİ, SEYYİD İBRAHİM DUSİKİ, ŞEYH EBU-L HASAN EL ŞAZELİ, ŞAH-I NAKŞİBEND-İ MUHAMMED BAHADDİN, ŞAH-I MEVLANA CELALEDDİN-İ RUM-İ,ŞAH-I HACI BEKTAŞ-I VELİ, HACI BAYRAM-I VELİ, MEHMET MUHYİDDİN ÜFTADE Hz.lerinin ve tüm Pir efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi.
"ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA" “YA RABBİ, bütün geçmiş Mürşid-i Kamillerin, Velilerin, Evliyaların, Dervişlerin , Müminlerin ruhlarına, Üstadımız Bayındırlı Hacı MUSTAFA ÖZBAĞ Efendinin ruhaniyetine ve yaşayan bütün Mürşid-i Kamillerin, Velilerin, Evliyaların ruhaniyetlerine, bütün derviş kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammed’in ruhaniyetlerine, Turuk-i Aliyeden ve Akrabay-ı taallukatımızdan geçenlerin ruhlarına, hediye eyledim vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi.
100 defa “ SÜBHÂNALLAHİ VE BİHAMDİHİ, SÜBHÂNALLÂHİ'L-AZİM VE BİHAMDİHİ ESTAĞFİRULLAH EL AZİM.”
100 defa “ LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHU LA-ŞERİKE LEH, LEHU'L MÜLKÜ VE LEHU'L-HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY'İN KADİR "
100 defa “ ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VESAHBİHİ VESELLİM”
100 defa “ KUL HÜVALLÂHÜ EHAD ALLÂHÜS SAMED LEM YELİD VE LEM YÜÜLED VE LEM YEKÜLLEHÜ KÜFÜVEN EHAD“
100 defa “ LA İLAHE İLLALLAH”
(Tevhid en az yüz defa, yetmiş bine kadar çoğaltılabilinir.)
Okunabildiği kadar KURAN OKUNUR, DUA EDİLİR.
Her sabah ve akşam namazından sonra dünya kelamı konuşmadan yedi kez “ ALLAHÜMME ECİRNİ MİNE'N-NAR ” ve yine yedi defa “Hasbinallahû ve ni’mel vekil”
Her namazdan sonra; normal namaz tesbihatı 33 defa “SÜBHANALLAH” , 33 defa “ ELHAMDÜLİLLAH” , 33 defa “ ALLAH HU EKBER” ve 1 defa “LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHU LA-ŞERİKE LEH, LEHU'L MÜLKÜ VE LEHU'L-HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY'İN KADİR”
NAMAZLARDAN SONRA SAYISIZ MÜMKÜN OLDUĞUNCA TEVHİD ÇEKİLİR
Dua Edilir.”