GÖNÜL SIZIM!

Gönül Sızım!
Göz yaşım, kalp ağrım, hasret kapım! Sensiz gelen bir bayramın şenliği nicedir?
Sana vuslat kalb-i deruna kilitliyken gözyaşının dinmez feryadı kimedir?
Çatı katının dilsiz gölgeleri sükutun bekleyişine gebeyken  gönül varsın koşmasın huzura  gönül  katli ayrılığın bilevinde diyedir

Ey sevgili, gözyaşlarım ıslatırken göğsünü, gözlerimin  buğusu kapansın  sensizliğe, sussun  dillenmesin bakışım.
Sessiz kalsın gönül sızım sana koşmazken sussun
sussun da büyütsün firakın dağladığı ruhumun feryadını.
Yansın sönmeyen alevi bahtımın bağrıma dayadığı hançerinin deştiği hasretinle hüznüm
acısın dinmesin ağrısın kalbimin sensiz sessizliğiyle dolu her kuytusu
değmesin varsın elime ellerin  kavursun sararken sensizliğini tüm benliğime dolayan ruhunun kokusu
özlemin dinmesin   eritsin delsin vuslata susuz bendenin  naçar  hasret i  düçarını
sesini duymasın varsın yansın sessiz dilsiz her çınlayan nefesin sükutu
Gönül sızım hasretim vuslatım  gözyaşım yürek  dağım
kalsın evvelimde gizli ahirine vurulu mührünün kalbimi  her dağladığı  havyanın çerağı sensiz
sönmesin feryadı ahımın  yansın ,
savrulsun nadan olan her zerremin  külü  kıvılcayıp  tutuşsun
eğilsin utancım, ezilsin ,
ruhunun eyyamına bakıp küçülsün ,
tükensin yok olurken gururum
saçlarım süpürsün közlenen hicranımın her cümlesiyle kükreyen  hışmını
Tarasın öpmeye değmeyen lebimin çığlığı dipsiz bucaksız derdimle çiğnenen parendini
yıkasın gözyaşım bastığın her adımla uzayan feryadımın pasını
eğilip diz çöküp dilensin pişmanlığım altından yüreğinin  
baksın sana bakmayan kıyılardan saklanan her müjganın kaçışı
görsün seni görmeden özleyen her sızımın yanışı
saklansın ardından fersah fersah kanayan her hayretin kovuşu
sığınsın o kovuğun altında sakladığı dalından tutan aşka
aşklansın tek aşka koşarken ikimizin yüreği tek olsun dolsun O’NUNLA
O olsun her zerremiz O’na koşarken bizle
biz kalmasın tükensin O aşkla aşklaşıp aşıldıkça
aşk olsun yolumuz bir aşkın aşkına vuslat kılsın yalnızca
sızıdan sızsın O’nun vahdetine hasretlik
hasrete hasret kalıp dolsun yürek sızım hasretle
bitmesin yürek sızım hamuş kalıp her cümle.