SEYYİD KARDEŞE

SEYYİD KARDEŞ’E

İşte gideceksin, az kaldı istediğin yere,
Bu dünyanın kahpeliğini ve vahşetini,
İnsanların acımasızlığını ve kalleşliğini
Bize bırakarak gideceksin,
Giderken yüreğimi de götür öbür tarafa,
Buraları senden sonra bana daha ağır,
Damarlarımı yırtarcasına sök götür yüreğime ona,
De ki bu onun, çileli, dertli biraz da gamlı yüreği,
Göz yaşlarımı da götür yanına etrafına dökersin,
Dilimden zikrimi al, yüreğimden aşkımı,
Neyim varsa al götür ona, artık bana lazım değil,
Zaten her şey onun değil mi?  bunları da alsın yanına,

Mustafa Özbağ