GURBET

GURBET 

Düştüm gurbete belim bükük,
Gönül harap her yanım dökük,
Ne dosttan ne kardaştan yok ümit,
Gurbet acımasız, gönül kırık.

Bir görsen ben ne haldeyim,
Düşmüşüm derde sanki divaneyim,
Dayanacak duvar yok viraneyim,
Gurbet acımasız, ben biçareyim.

Her gece ararım sığınacak kucak,
Yok kimsem ki, kapısını çalacak,
Neredesin anne oğlun çıldıracak,
Gurbet acımasız, beni hemen yutacak.

Ağlıyorum anne, gözüm yaşlı,
Derman yok, yol uzak ve taşlı,
Yılanlar sarmış, hepsi yedi başlı,
Gurbet acımasız sanki ecel yaklaştı.

Mustafa Özbağ