Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Recep büyük bir aydır. Allah o ayda se­vapları katlar. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim ye­di güv tutarsa, ona cehennem kapıları kapatı­lır. Kim sekiz gün tutarsa ona sekiz cennet ka­pısı açılır. Kim on gün tutarsa Allah'tan ne di­lerse mutlaka Allah ona verir. Kim de onbeş gün tutarsa, gökte bir münâdi şöyle seslenir: «Geçmiş günahların bağışlanmıştır. Haydi amele yeniden başla!» Kim daha çok oruç tu­tarsa Allah ona daha çok sevap verir.Nuh recep ayında gemiye bindirmiştir. O, o ay oruç tutmuştur ve halka da oruç tutmalarını emretmiştir. Gemi onları tam yedi ay taşımış, nihayet Aşure günü Cûdî dağında durmuştur. Nûh, beraberinde olanlar, hatta vahşi hayvanlar bile Aşure günü Allah'a şükretmek için oruç tutmuşlardır. 

İsrâiloğullarına deniz ikiye, Aşure günü bölünmüştür. Aşure günü Allah Adem'in tevbesini kabul etmiştir. Yûnus'un şehrindeki in­sanların tevbesini de Aşure günü kabul etmiş­tir. İbrahim de o gün doğmuştur." 
 
Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,
Ramazan ayından sonra, Recep'le Sa'ban'dan başka hiçbir ayın orucunu tamam tutmamış­tır."

Recep ayınız mubarek olsun…..