TARİHE NOT - YAHUDİLER

TARİHE NOT - YAHUDİLER

Kıymetli kardeşlerim bu günlerde ve önceki yıllarda olan bitene baktığımızda Kuran’daki ayet aklımıza gelir. Cenabı hak “Ey Muhammed, şüphesiz insanlardan iman edenlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun.” (Maide82) buyurmuştur. Bu ayette, yahudilerin müslümanlara daha fazla düşman olduklarını belirtmiştir. İşte bundan dolayı Cenâb-ı Hak yahudileri, düşmanlık hususunda, müşriklerle eş tutmuş, hatta onların, düşmanlık konusunda müşriklerden de katı olduğuna dikkat çekmiştir. İşte bu sebepten dolayı da yahudileri müşriklerden önce getirmiştir. Tarihteki olaylar ve 1948 den beri orta doğuda yaşananlar bunların apaçık delili niteliğindedir. Tarihte kaç tane peygamber şehid ettiler, ne kadar insanları katledip zulmettiler. Şimdide aynı zulümlerini ve katliamlarını devam ettiriyorlar ve ne yazık ki insanlıkta seyrediyor. Ne yazık ki yakın bir tarihe kadarda Müslümanlarda seyrediyordu. Oysa  Hz. Peygamber (s.a.v)  “İki Yahudi bir müslümanla baş başa kalmaya görsünler; onlar mutlaka o müslümanı öldürmeye kastederler" (Keşfu’l-Hafa, 2/187) buyurmasına rağmen. Yahudilerin inançlarına göre, dini bakımdan kendilerinden olmayan kimselere, hangi yol ve şartla olursa olsun, kötülük yapmak kendilerine farzdır. Eğer, öldürmeye güçleri yeterse, öldürürler, yapamazlarsa, mallarını gasp etmek, hırsızlık yapmak veyahut da çeşitli hile, tuzak ve desiseler kurarak bunu yapmaya çalışırlar. Yahudiler, dünyaya karşı çok şiddetli bir hırs ve tutku içindedirler. Bunun delili ise, "Celalim hakkı için, sen onları (yahudileri) İnsanlardan (hatta) müşriklerden daha fazla (dünya) hayatına düşkün bulacaksın" (Bakara, 96) ayetidir. Allah, bu ayetinde yahudileri, dünyaya düşkün olma hususunda, ahireti inkar eden müşriklere eş tutmuştur. Hırs, kötü ahlakın kaynağı ve merkezidir. Çünkü dünyaya düşkün olan herkes, dünyayı elde etmek uğruna dinini terk eder ve her türlü haramı ve kötülüğü yapmaya yeltenir. Binaenaleyh muhakkak onun, bir mal veya bir makam elde eden herkese karşı düşmanlığı artar.

Bu sebeplerle Allah yahudileri rahmetinden kovmuş ve lanetin daha büyüğünü onlara göndermiştir. Bu ise sırf onların, dünyaya aşırı düşkünlükleri sebebiyle olmuştur. İşte bu durum bizim dikkatimizi, Hz. Peygamberin (s.a.v)'in "Dünya sevgisi her günahın başıdır"(El-Câmiu's-Sağir, 1/146) sözünü ne kadar doğru olduğu hakikatine çekmektedir.

Değerli kardeşlerim artık değirmenin suyu geriye akmamakta, ilahi el yukarılardan kendini göstermektedir. Bu İsrail devletinin idarecilerinin yapmış olduğu katliamları artık “Gargat ağaçları”da saklayamaz ve gizleyemez oldu. Artık hesap sormanın, yaptığı katliamların cezasını sorma vakti geldi. Yolun sonu göründü. Sonun başlangıcıydı dün geceki Başbakanımızın konuşması, güvenlik konseyi denilen “Gargad ağacı” ndan dahi zayıfta olsa seslerin çıkması manidar. Bütün dünyanın dinli dinsiz tek bir noktada toplanması imtihanın bittiğini gösteriyor. Artık “zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi."(İsra-5) tecelli edecek. İsrail yıkılacak. Bu son katliamlar yıkılışın sonu idi.

Türkiye'de ki Müslüman kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK yı sizin için savaştığını zannetmeyin. Türkiye'deki sol görüşlü kardeşlerime sesleniyorum; eline silah alıp Mehmetçiğe kurşun sıkanları devrim mücadelesi verdiklerini zannetmeyin. Bu düpedüz görüldü ki dış kaynaklı. Müslüman Türk halkı ile karşı karşıya savaşmaya yürekleri yetmeyenlerin kahpece ve haince yaptıkları katliam. Akdeniz açıklarında yardım gemilerine katliam ederlerle, aynı zamanda İskenderun'daki Deniz İkmal Destek komutanlığına saldıranları nasıl bir görmeyiz. Hatta Türkiye başbakanı konuşurken yurdun doğu illerinde çok yerden askerlerimize polisimize yapılan saldırıları nasıl açıklayabiliriz.

Evet artık sona gelindi. Uyuyan aslan uyandı. Silkelendi ve kendine geldi. Zalimler kendilerine çeki düzen versinler, zulümden vazgeçsinler. Çocukları katletmesinler. Kadınların ırzlarını kirletmesinler, insanları aç ve yoksul bırakmasınlar. Anadolulu Müslüman Türkler başka kavimlere benzemezler. Bunu tarih bilir. Biraz tarih okuyanlarda bilir. Bizim merhametimiz yücedir. Şefkatimiz sonsuz. Gazabımızda bir o kadar yüce ve sonsuzdur biline. Müslüman Türkler Muhammedi Mustafanın (s.a.v) in "Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: "Ey Müslüman! İşte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!"  diyecek." (Buhari,Müslim, Tirmizi). Hadisinin tecellisine memur ve hazırdırlar. 1100 yıllık Müslüman Türk tarihi nasıl Müslümanlara ve İslama hizmetle doluysa bundan sonrada kıyamete kadar bu böyle olacaktır.

Ya vazgeçer tövbe eder kendinize çeki düzen verir, gelir aman diler, yıktıklarınızı yapmaya çalışırsınız yada hazin son sizi beklemekte.

Mustafa Özbağ / 02.06.2010