ŞEVVAL ORUCU

ŞEVVAL ORUCU :

Mümin bütün senesini nurlandıran ve böylece hayatının her anını nurla doldurandır. Allah sevdiklerinin devamlı nurlanmasını ve nurlarının arttırmalarını istemektedir. Bu sebeble Resulullah (s.a.v) ümmetlerine nurlarını arttıracak ameller tavsiye etmektedir. İşte bu tavsiyelerden biriside Şevval orucudur ki Allah ı sevenler her daim Allah ın nuruyla nurlansınlar. Müminlerin nurlarının artmasını isteyen Muhammed Mustafa (s.a.v) değişik hadislerinde şevval orucunu meth etmiş ve tavsiyede bulunmuştur.

Ebu Eyyub (r.a) Resulullah (sa.v) in ; “ Kim Ramazan Orucunu tutup sonra Şevval ayında da altı gün oruç tutarsa bütün sene oruç tutmuş gibi olur” buyurduğunu rivayet etti. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Taberani rivayet etmişlerdir.)

Taberani rivayetinde şunu ziyade etti :

Ben (Ebu Eyyüb) :

“Her gün için on sevap mı” dedim.

Resulullah (s.a.v) :

“Evet” buyurdu.

İbn Mace de ayrıca başka bir rivayetinde :

Resulullah (s.a.v) ın azatlı kölesi Sevban (r.a) Resul –i Ekrem (s.a.v) in şöyle buyurduğunu rivayet etti :

“Kim Ramazan bayramından sonra altı gün oruç tutarsa bütün sene oruç tutmuş gibi olur.”

– Kim Bir iyilik yaparsa, ona bunun, on katı verilir –(En’am süresi-160)

Nesai’ nin rivayeti şöyledir :

Resululuh ( s.a.v) ‘in :

“Allah bir iyiliğe on mislini vermiştir. Buna göre bir aya mukabil on ay sevabı ve bayramdan sonra altı gün oruç tutulursa, senenin hepsi oruç tutulmuş gibi sevap verilir.” Buyurdu.

Kardeşlerimiz muhakak şevval oruçlarını tutmaya özen göstereceklerdir. Hepsi bir seferde peş peşe tutulması daha güzel olandır.

Çünkü Taberani’ nin Evsat’ ındaki rivayetinde :

Resulullah (s.a.v) in :

“Ramazan bayramından sonra kim altı gün peş peşe oruç tutarsa, sanki senenin tamamını oruç tutmuş gibi olur” buyurmuştur.

 Bu takva olan güzel olandır. Şayet bunu yapmaları mümkün değil ise o zaman şevval ayı içerisinde altı gün oruç tutmaya özen göstermelilerdir.
 Müminler bu orucu tutarak müjdeye nail olacaklar dır ki bu müjde Muhammed Mustafa (s.a.v) in dilinden Allah’ ın verdiği müjdedir.

 İbn Ömer (r.a) den Resulullah (s.a.v)’ ın şöyle buyurduğu rivayet edildi:
 “Kim ramazan orucunu tutar ve şevvalden de altı gün oruç tutarsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur.”(Tebarani Evsat ında rivayet etmiştir.)

 Selam ve dua ile kalın.