BİR SORUYA CEVAP

BİR SORUYA CEVAP 

"Bu düzeydeki en mutlu insanlar tam istediklerini yapan insanlardır. Mutsuzlar herkesi mutlu veya tatmin etmeye veya yatıştırmaya çalışan ve sevgi adına kendi istediklerini değil, mecbur olduklarını yapan kişilerdir. Kendin için yaşa. Kendi istediklerini yap. Başkalarının beklentileri için yaşadığın müddetçe mutlu olamazsın, lider olamazsın, yaratıcı olamazsın, ve sonunda hatırlanmazsın bile." Ramtha

 

CEVAP ;

 

Seven asla kendisi için yaşamaz, belki sevginin tabii oluşunda, seven kendi için sever ve yaşar ama, seven sevgisini yücelttikçe artık seven sevgilisi için yaşamaya ve sevmeye başlar. Hatta bir müddet sonra seven sevgilisinin sevgisi için yaşamaya başlar.

 
 

İnsanların yaşamlarında sadece kendilerini düşünmeleri kendi egolarını yükseltir ve kuvvetlendirir ve ben merkezli bir yaşam ve felsefe çıkar ki bu düpedüz insanlığı şu anda batıran en önemli problemlerden birisidir bence. Asıl mutluluk ben merkezli değil “ Sen “ merkezlidir çünkü “etrafına en fazla faydası dokunan kişi en hayırlı kişidir”. Eğer karşımızdaki kimseyi mutlu etmekten mutluluk duymazsak neden mutlu oluruz ki. Bütün insanlık mutluluğu karşısındakini mutlu etmekte arasa bütün insanlar mutlu olurlar, ve dünya yaşanan bir cennet haline gelir, ama ne yazık ki insanlar ben merkezli bir felsefeye inandıklarından dolayı hem kendilerini hem de etraflarını mutsuz etmekteler. Bu “ben” merkezli düşünceler bir müddet sonra “biz” merkezli olmakta ve böylece “Biz ve ötekiler” kavramları çıkmaktadır. Dünyanın şu an çektiği en büyük acılar, vahşet biz ve ötekiler anlayışından çıkmaktadır.