BİR CEVAP

BİR CEVAP
Tasavvuf İnsanlığın var oluşuyla başlayan büyük ve derin bir kültürdür.Amacı ve varmak istediği sonuç bellidir,O büyük hikmet veya akıl, veya idrak aslı Allah, çeşitli zamanlarda, kendilerine yetecek olanı vermiş, insanlar peygamberlerden sonra bu ilimle yollarını bulmuşlar ve insanlığa o büyük akla hikmete, hizmet etmişlerdir, Bu manada Tasavvufun kaynağı ne Mısırlılar'dır nede öncekileri, Tasavvufun ana kaynağı Allah'tır.Kur anda Allah ın kitabı olduğundan tasavvufu içinde barındırır,bugünkü insanların tasavvufta gidecekleri ana kaynakları Kuran ve O'nun en iyi anlayan ve anlatan Resülü Muhammed ve arkadaşlarıdır.Müslümanlar ince ilme Mısırı işgaldan önce sahiptiler ki Muhammed Mustafa'nın (sav)'in yakın arkadaşı Ebu Hureyre “ben Resulullahtan iki heybe ilim aldım,Önümdeki torbadan herkese anlatırım ama arkamdaki torbadan anlatsam Hureyre kafir oldu dersiniz” demekle iki ilim aldığını beyan etmekte ve bazı sırları öğrendiğini söylemektedir. Bu örnek dahi, sahabelerin bir kısmının bu gizli ilme vakıf oldukları ve bunu Resulullahtan (sav) aldıklarını söylemişlerdir ki bu Mısır'ın fethinden çok öncedir. İnsanlar tufan olarak sadece Nuh tufanını bilirler, ondan sonrada bazı kavimlerin helaklarını bilirler, Nuh'tan öncede bazı tufanlar olmuştur, insanlık ne zaman ince ilme vakıf olanlara hıyanet ettilerse başlarına muhakak bir tufan gelmiştir, bu sebeblede Allah “ Kimler benim velilerime savaş açarlarsa,bana savaş açmışlardır ki bu savaş ne acıdır mağlubiyetleri mutlaktır,Allah velilerine savaş açanlardan aslanın avından intikamını aldığından daha şedid intikamını alır” deyip velilerini yani kendisiyle ve yarattığı alemlerle alakalı yüksek bilgiye sahip olanları korumuştur tarih boyunca, çünkü onlar yeryüzünde Allah'ın varisleri ve halifeleridirler.Ve bu veliler ortak akıl veya hikmet denilen ince sırları ya kendinden önceki üstadlarından yada manevi olarak önceki velilerden,sahabelerden,peygamberlerden veya Resulullahın (sav) bizatihi kendisinden öğrenirler, son öğreti ise hikmetin sahibi olan Allah'tan öğrenirler. Çünkü her zamanın kendisine göre sırları ve hikmetleri vardır…Bu mesele uzundur, bu kadarı kafidir gibi geldi içime…
 
 Mustafa Özbağ