AŞURE GÜNÜ MESAJI

Selamünaleyküm,
Cümle ümmeti muhammedin ve kardeşlerin Aşure gününü mubarek ederim.
bütün ümmetin kurtuluşuna ve hayrına sebeb olmasını yüce Allah tan niyaz ederim.
 
Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (sav) Efendimizin, Mekke’den Medine’ye olan hicreti; Muharrem ayının ilk gününe rastladığı için Hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

Ayet-i Kerime'de Muharrem ayından şöyle bahsedilir:
“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekûn savaşın ve bilin ki, Allah, (kötülükten) sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe sûresi: 36). Haram aylar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Bu aylarda savaşmak yasak olduğu ve hürmete layık olduğu için “eşhuru hurum” diye de adlandırılmıştır.

Muharremin onuncu gününe “Aşûra günü” denilmektedir. Aşûra gününde dünyanın seyrini değiştiren olaylar gelişmiştir. Bu konuda Büyük İslam âlimi Abdulkadir Geylani Hazretlerinin, Gunyet’üt Talibin adlı eserinden (Aşura gününün faziletleri 19. bölümden/sayfa 745-759) derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşalım:

Aşûra gününün önemi ve yapılmasında fayda görülen ibadetler, Hadisi şeriflerle haber verilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı; kıymete haiz ve başından sonuna mübarek olayların cereyan ettiği bir aydır. Bu ayda yapılan ibadetler ve de tutulan oruçlar çok faziletlidir:

Muharrem ayında orucun fazileti

“Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır” (Hadîs-i şerîf; Et-Tergîb ve't-Terhîb).
                                                                     
"Kim arefe günü oruç tutarsa, iki senelik günahına kefâret olur ve kim de, Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa, her bir günü için otuz gün sevâbı yazılır "(Hadîs-i şerîf; Taberânî).
                                                                     
“Bir kimse, Muharrem ayında, Aşûra günü oruç tutar ise, onun için bin melek sevabı verilir.
Bir kimse, Muharrem ayında Aşûra günü oruç tutar ise, onun için on bin şehit sevabı, onbin hac eden ve umre eden sevabı verilir.
Bir kimse, Aşûra günü bir yetimin başını okşar ise, o yetimin başındaki tüylerin sayısı kadar,  o kimsenin cennetteki derecesini artırır.
Bir kimse, Aşûra gecesi, oruçlu bir mü’mine iftar ziyafeti verir ise, Muhammed ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve hepsinin karnını doyurmuş kadar olur”.

Aşura günü gerçekleşen olaylar

Bu arada,  Sahabe Efendilerimiz, Resulullah (sav) Efendimize şöyle dediler;
– Ya Resulallah, bu manaya göre, Allahü Teala, Aşûra gününü diğer günlere bakarak üstün kılmıştır.
Bunun üzerine, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdu; 
-Evet, öyledir. Allahü Teala, semaları Aşûra günü yarattı.
Dağları Aşûra günü yarattı, denizleri Aşûra günü yarattı.
Kalemi, Levh’ü Aşûra günü yarattı.
Adem aleyhisselamı Aşûra günü yarattı.
Adem aleyhisselamı Aşûra günü Cennete koydu.
İbrahim (as) Aşûra günü doğdu; Onu Aşûra günü ateşten kurtardı; oğluna kurban fedaisini Aşûra günü yolladı.
Firavun, Aşûra günü suda boğuldu.
Allahü Teala, Eyyub aleyhisselamı hastalık belasından Aşûra günü kurtardı.
Allahü Teala, Âdem aleyhisselamın tevbesini Aşûra günü kabul buyurdu.
Allahü Teala, Davut aleyhisselamın tevbesini Aşûra günü kabul buyurdu.
İsa aleyhisselam, Aşûra günü doğdu.
Kıyamet, Aşûra günü kopacaktır”.

Bir başka hadisi şerifte de Aşûra günü yapılması faydalı olan işler de şöylece izah edilmiştir: “Bir kimse Aşûra günü boy abdesti alır ise, ölüm hariç, hiç hasta olmaz"
                                                           
"Bir kimse Aşûra günü gözlerine sürme çeker ise, sene boyunca göz ağrısı görmez".
                                                           
"Bir kimse, Aşûra günü bir hastayı ziyaret eder ise, Âdem’in oğlunu ziyaret etmiş gibi sevap alır".
                                                           
"Aşûra günü birine bir içimlik su veren kimse, göz açıp kapayacak kadar dahi, Allah’a asi olmamış gibi olur”.

Çoluk çocuğunuza cömert olun

Ebu Hüreyre’den (ra) gelen bir başka rivayette ise, Resulullah (sav) Efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır. “Allahü Teala İsrail oğullarına senede bir gün oruç tutmayı farz kıldı. O da, Aşûra günü olup Muharrem ayının onuncu günüdür. O gün, sizde oruçlu olunuz o günde, çoluk çocuğunuza bolluk gösteriniz. Her kim, Aşûra günü, malından bolca harcar ise Allahü Teala ona bolluk ihsan eder. Bir kimse Aşûra günü oruç tutar ise 40 senelik orucuna kefaret olur. Bir kimse aşure gecesini ihya ederse gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür”.
                                                            
Tutulacak oruç hakkında Resulullah (sav); “Muharremin hilalini gördükten sonra günleri saymaya başla, dokuzuncu günü de oruçlu ol” buyurmuştur. Halkımız arasındaki temayül; dokuzu, onu ve onbirinci günüdür. Gücü, sağlığı yerinde olanların böylece oruç tutmalarında fayda vardır.
 
Not; Bu gün karabaş i Veli tekkesinde Aşure programız vardır.
saat ;17,30 başlayacaktır, bütün halkımız davetlidir.
 
Mustafa Özbağ
Bursa