"Sizden önceki ümmetlere olduğu gibi size de orucu farz kıldık"

SORU: “Sizden önceki ümmetlere olduğu gibi size de orucu farz kıldık.” ayet-i kerimesinden orucun geçmiş semavi dinlerde de farz olduğunu anlıyoruz. Orucu bu kadar önemli kılan nedir? Müslümanlar nasıl oruç tutmalıdır?

            EL CEVAP: Hadis-i şerifte Peygamber (sav) Hazretleri buyurmuş ki; “Sabır imanın yarısıdır.” O zaman bir müslümanın sabırlı olması imanının yarısını tamamlaması demektir. Her şeyde sabır vardır. Namaz, sabır lazım... Namaz üç beş günlük bir ibadet değil. Akıl baliğ olup mezara girinceye kadar veya aklını kaybedinceye kadar farz olan bir ibadettir. Kılmazsa bir kimse, kasten terk ederse hadis-i şerifte Cenab-ı Resulullah, o kimse ile alakalı küfür ehlidir demiştir. Her ne kadar Hanefiler kendilerine bu hadis-i şerifi ölçü almamış olsalar da Safii, Maliki, Hanbeli uleması bu hadis-i şerifi kendilerine ölçü alarak; namazı kasten terk eden bir kimsenin küfrüne fetva vermişlerdir. Hanefilerin fetvası da dolaylı olarak o noktaya gitmiştir. Demişler ki; o kimse hapsedilir, ona namaz tebliğ edilir. Yine namazı kasten kılmazsa tuzlu su içirilerek katledilir. Simdi; namaz için sabır lazım. Günde beş vakit kılıyorsun.

Oruç için sabır lazım. Ve Cenab-ı Resulullah diyor ki; “Oruç da sabrın yarısıdır.” Yani, dinin dörtte biri oruçtur. Oruç insanı temizleyen, insanın kalbini pak eden bir ibadettir. Oruç insanı göklere, yükseklere hazırlayan bir ibadettir. Bir kimse oruçla kendi kendisine murat ettiği şeyi bulur. O yüzden oruca çok ehemmiyet verin. Kendinizi oruçla terbiye edin, Allah’a yaklaştırın. Etrafınıza orucu tavsiye edin.

Mümin olanın bir ayı oruçsuz geçmemelidir. Oruçla irtibatı kesinlenin, bu manada, Allah’la irtibatı kesilir. O yüzden muhakkak ki kendimizi oruçla süsleyeceğiz. İnşallah.

Ve oruç muhakkak ki sadece avamın orucu gibi kalmayacak. Avamın orucu nedir? O kimse yemez, içmez, cinsel ilişkiden kesilir; ele geleni yer, dile geleni der, her türlü melaneti işler ise o kimsenin orucu oruç olmaz.Sadece ekmekten sudan kesilmiştir. Çok affedersiniz; merkebi bağlarsınız dama, önüne su vermezsiniz, saman vermezsiniz, akşama kadar bir şey yedirip içirmezsiniz, merkebe de oruç tutturursunuz. Merkep orucu tutmayın. İnsansınız, müminsiniz. Yani sadece yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden kesilerek oruç tutmayın. Bu, orucun en alt noktasıdır. O kimse diline geleni söylüyor, gözüne gelene bakıyor, eline geleni vuruyor, atıyor, kırıyor, döküyor, kiminmiş hiç önemli değil… Kıymetli kardeşler bu; müminin orucu değil. Avamın orucunun bir üstü ne? Bir kimsenin günah-ı kebairlerden uzak durarak oruç tutması.

Elinden, gözünden, dilinden, ağzından, ayağından… Hiçbir azasından günah-ı kebair çıkmadan oruç tutmasıdır. Bu hasların orucudur. Yani, ehli tarikatın orucudur. Ehli hakikatin orucu ne? O kimsenin kalbini de muhafaza etmesidir. Kalbinden Allah’ı, orucu sevmesi ve kalbine zikrullahın yerleşmesidir. Zikrullahla hemhal olmasıdır. Ağzından, gözünden, dilinden, ayağından ne günah-ı kebair ne de günah-ı segair dediğimiz küçük günahların dahi çıkmamış olmasıdır. Bu, has-ül hasların orucudur. Siz de ehli hakikatin orucunu tutun. Oruç tutup insanların dedikodusunu yapmayın, gıybetini etmeyin, insanlara iftira atmayın. Bu, orucun sevabını alır götürür. Bir kimsenin hem günah-ı kebairlerle iştigal etmesi, hem de ibadetlerle iştigal etmesi elekle su taşımak gibidir. Ne kâr var, ne zarar. Hatta günah-ı kebair işledikçe zarar var. Niçin? Günah-ı kebaire örnek olmuş oluyor. Allah muhafaza eylesin.

Kıymetli Müslümanlar, dilinizi muhafaza edin. Bu günkü dünyada insanların yaşadığı en büyük handikap, dili muhafaza etmemektir. Gözümüzle görmediğimiz, kulağımızla duymadığımız, hatta gözümüzle görmüş – kulağımızla duymuş olsak dahi; insanların aleyhine olan şeyleri çok rahat bir şekilde dile döküyoruz. Allah bizi affetsin. Böylece ibadetlerimizin sevabını kendi ellerimizle yok etmiş oluyoruz. O yüzden mübarek üç aylarda kendinize hâkim olun, günah-ı kebairlerden uzak durun, küçük günahlardan dahi uzak durmaya çalışın. Her gün tevbe edin, Allah’ı zikredin, dua edin. Allah bizi affetsin inşallah.