20 AGUSTOS 2009 BURSA SOHBETİ

ORUCUN MANASI

Oruç sağlık için tutulmaz. Oruç açların halini anlamak için tutulmaz. Oruç Allah emrettiği için tutulur. “Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı.” Oruç Allah’ın emridir. Hatta biz orucu herhangi bir şeye bağlamaksızın sırf ‘fisebilillah’ Allah emrettiği için tutarız. Bu, işin şeriat noktasıdır. Biz orucu Allah’ı sevdiğimiz için tutarız. Orucu şeriat noktasında tutan bir kimse ramazan otuz gün orucunu tutar, bitirir. Seriatın emrini, Allah’ın emrini yerine getirmiştir. Ehli tasavvuf orucu sever. Allah’ı sevenler Allah’ın sevdiği ibadetleri severler. Allah’ı sevenler Allah’ın sevdiği şeyleri severler. Allah’ın sevdiği ahlakı sever, Allah ‘Ben şunu seviyorum.’ dediğinde, O’nun sevdiğini yapar. İşte; ‘Oruçlunun ağız kokusu benim çok hoşuma gider.’ diyorsa Allah, o kimse Allah’ın hoşuna gidecek olan o kokuyu üzerinde hep bulundurmayı düşünür. ‘Oruçlunun ağız kokusu bana miskten daha güzel gelir.’ diyorsa, sen ağzını kokulandır. Ramazandan ramazana kokulandırma. Ya? Sen ağzını devamlı kokulandırmaya çalış ki Allah gelsin senin kokuna müştak olsun. Sen ağzını devamlı o kokuyla bulundur ki Allah senin ağız kokundan yüzünü çevirmesin. Ağzın ne zaman pis kokar? Gıybet edersen, dedikodu edersen ağzın pis kokar, necis kokar. Eğer ki suizan beslersen necis kokar. Dilinle ağzınla haram işlersen ağzın necis kokar, Allah o ağzın kokusunu sevmez. Allah o ağzı sevmez. Haramla iştigal eden bir ağzı Allah sevmez.

O zaman âşık, Allah’ın sevdiği gibi olmaya çalışır. Seven sevdiğinin istediği gibi olmaya çalışır. Seven sevdiğinin haliyle hâllenir. Seven sevdiğinin sözüyle sözlenir. Seven sevdiğinin bakışıyla bakışlanır. Seven sevdiğinin kokusuyla kokulanır. Seviyorsa her sabah kalkar, “Ey Sevgili! Sen bugün hangi kokudan hoşlanırsın? Sen bugün hangi halden hoşlanırsın? Sen namazın kokusundan mı hoşlanırsın? Sen orucun kokusundan mı hoşlanırsın? Sen bir yetimin başını okşamanın kokusundan mı hoşlanırsın? Sen bir ‘La ilahe illallah’ deyişten mi hoşlanırsın? Sen ‘Allah Allah’ deyişten mi hoşlanırsın?” onu arar âşık. Onu ararsa o zaman sevgilinin istediği gibi olur. Eğer sevgiliye müştak olacaksa… Sevgilinin peşine düşecekse… Sevgilinin peşine düşecek olan kimse, sevgilinin kokusuyla kokulanacak. İşte oruç bu manada sevgilinin kokusuyla kokulanmaktır. Ama gerçek manada oruç... Dil tutularaktan, ağız tutularaktan oruç… Gerçek manada oruç! Namaz kılınaraktan tutulan oruç… Gerçek manada oruç! Allah’ın haramlarından uzak durularaktan tutulan oruç… Gerçek manada oruç! Koşarak oruç tutma, severek oruç tutma, isteyerek oruç tutma… Oruca gönülden bağlanma… Orucu zahmet görmemek, orucu zorluk görmemek ve orucun vermiş olduğu zahmeti-zorluğu tatlı görmek, hoş görmek, onu sevmek! İşte oruç o zaman oruç olacak. Allah bizi affetsin.

               20.08.2009 TASAVVUF VAKFI SOHBETİNDEN ALINTIDIR